Poprzedni duszpasterze

Proboszczowie:
ks. Jerzy Kołtun (2007-2014)

Wikariusze:
ks. Krzysztof Portka (2007-2013)
ks. Patryk Obszyński (2013-2017)
ks. Krzysztof Groszek (2017-2019)